Putovní pohár

Pravidla Petanque ligy v Novém Malíně

 1. Vítězem ligy se stává hráč, který v průběhu kalendářního roku nasbírá v rámci oficiálních turnajů v Novém Malíně nejvyšší počet bodů. Za to mu náleží roční držení putovního poháru, na který bude doplněna destička s jeho jménem.
 2. Do ligy budou každému hráči započteny 4 nejlepší výsledky z jarní a 4 nejlepší výsledky z podzimní části ligy.
 3. V případě, že by na konci ročníku byli dva hráči se stejným počtem bodů, rozhodne o celkovém vítězi dodatečný zápas mezi těmito hráči za vydatného fandění zbývajících hráčů našeho klubu.
 4. Body se získávají na jednotlivých turnajích dle celkového umístění a to následovně:
  • 1. Místo          5 bodů
  • 2. Místo          4 body
  • 3. Místo          3 body
  • 4. Místo          2 body
  • 5. Místo          1 bod

Uvedený počet bodů získává každý hráč z dané dvojice na dané příčce. 

 

5. V případě, že nebude možno odehrát některý zápas o finální umístění (počasí, tma, odjezd vlaku apod.), dělí se body napůl mezi účastníky daného zápasu.

Např. nebude možno odehrát z důvodu počasí rozhodující zápas o třetí místo, získává každý účastník tohoto zápasu 2,5 bodu.

6. O průběžném pořadí bodování ligy bude veden přehled, který bude aktualizován na webových stránkách klubu a bude vyvěšen na nástěnce v průběhu každého turnaje.

7. Více účastí na turnajích zvyšuje šanci na větší bodový zisk a tím šanci na vítězství v lize!

8. Hraje se čestně, fair a netaktizuje se!

        Hodně štěstí!       Našim, koulím zdar!