Stručný výtah z pravidel pétanque

 1. Pétanque mohou proti sobě hrát :

  • dvě družstva po 3 hráčích (tzv. triplettes) - kde každý má 2 koule
  • dvě družstva po 2 hráčích (doublettes) - každý 3 koule
  • jeden hráč proti jednomu (tete a tete) - každý tři koule
 2. Koule musí být kovová: průměr koule je v intervalu 7 až 8 cm, hmotnost koule v rozmezí od 0,65 do 0,8kg. Cíl (čili "búcheurt", čili bušón = šprt) může být výhradně ze dřeva. Průměr musí být mezi 25 až 35 mm. Barevný nátěr je povolen.

 3. Pétanque (ťukaná) se praktikuje na všech terénech, nejlépe udusaný písek. Pro soutěže platí rozměr hiště 4 x 15 m. Nejméně však 3 x 12m. 

 4. Zápas se hraje do dosažení 13-ti bodů jednou stranou. Ve skupinách je možno hrát zkrácenou hru do 11- ti bodů. Za bod se považuje každá koule, která je po ukončení hry blíže bušónu, než první nejbližší koule soupeřova.

 5. Bušón se vyhazuje z místa odhodu vyznačeného kroužkem na povrchu. Rozměr kruhu musí být takový, aby se do něj skryly obě chodidlacca do 50cm.

 6. Nohy musí být při odhodu uvnitř kruhu a nesmí ho opustit až do doby pokud je hozená koule v pohybu. Žádná jiná část těla se nesmí dotýkat země vně kruhu.

 7. Aby bylo vhození bušónu platné (jsou na to 3 pokusy, pak hází soupeř), musí být splněny následující podmínky:

  • vzdálenost bušónu a místa odhodu musí být mezi 6 a 10 metry.
  • místo odhodu musí být nejméně 1 m ode všech překážek, jakož i od hranic hřiště.
  • bušón po dopadu nesmí být blíže než 1 m ode všech překážek a od hranic vymezujících hřiště.
  • bušón musí být z místa odhodu viditelný.

    

 8. První kouli háže družstvo, které házelo i bušón. Je to to družstvo, které v předchozí hře zvítězilo. Pro hod koulí platí stejná pravidla jako pro bušón.

 9. Žádná již vhozená koule se nesmí házet znovu, pokud není její pohyb změněn koulí ze sousedního hřiště, divákem atd. Koule která se dotkne hranice hřiště je aut.

 10. Zastaví - li kouli člen družstva, kterému patří je anulována. Zastaví li ji soupeř jsou možnosti, ze kterých si může družstvo, které kouli hodilo vybrat:

  • koule zůstane tam, kde se zastavila

    

  • koule se posune ve směru jejího původního pohybu, v rámci hřiště.

    

 11. Je povoleno z důvodu měření dočasně odstranit koule, ale jen po jejich předchozím označení.

 12. Hra je anulována, ocitneli se šprt v "území ztráty" to je 30 cm od hranice hřiště

 13. Pokud dvě koule, každá patřící jinému družstvu jsou stejně daleko od bušónu nastávají tři možnosti:

  • pokud žádné družstvo už nemá koule, hra se anuluje
  • pokud má kouli jen jedno družstvo pokračuje ve hře
  • pokud mají koule obě družstva, háží střídavě každý jednou až do rozhodnutí. Pokud se ani tak nerozhodne, hra se anuluje.
 14. Družstvo je povino započít hru do 5-ti minut od vyhlášení začátku zápasu. Výměna hráčů v průběhu hry není možná.

 15. Soupeřům se nevysmíváme, ani se s nimi nepereme.                                                             A rozhodčí má vždycky pravdu!

Naše vedení

Předseda: ctí stanovy, řídí propagaci, udržuje kontakt s TJ Sokol a OÚ, žádá o dotace, hledá sponzory, schvaluje faktůry, řeší konflikty.

Trenér: řídí turnaje, dohlíží na pravidla hry, vyhlašuje vítěze.

Hospodář: řídí údržbu materiálu (vlajka, koule, počátadla, lavice, stůl apod.)

Správce: zajišťuje pořádek na hřišti, v klubovně, řídí přísun nápojů, hudba, gril apod.

Pokladní: drží bank, proplácí faktury, ceny pro vítěze. S předsedou předkládá vyúčtování dotací na OÚ do 1. února a žádost o nové granty do 1. března

Metodik: spravuje webové stránky a internetovou prezentaci na sociálních sítích